Asilgen Tohumculuk | Her Danesi Asil Tohum
  • ÜNAL 17

ÜNAL 17

Kılçıksız Brom Tohumu (Bromus Inermis)

Tescil Yılı: 2017

Çeşit Sahibi Kuruluş: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Tarımsal Özellikleri: Kılçıksız brom uzun ömürlü, çok yıllık bir bitkidir. Çiçekli gün sayısı 121 – 131, kök saplı gelişen bir yem bitkisidir. Bitki boyu 97.6 cm uzunluğundadır. Otlatmaya çok iyi dayanır. Otunun besleyici ve kaliteli olması nedeniyle iyi bir otlatma bitkisi olarak kabul edilir.

Morfolojik Özellikleri: Çok yıllık bir bitkidir. Başak yapısı salkım şeklindedir. Çiçekler salkımlarda bulunurlar ve başağın her bir ekseninde birkaç pembe başakçık yer alır, her bir başakçıkta 6-10 çiçek bulunur. Başaklanma döneminde çiçekler sarı renktedir.

Dane Özellikleri: 1000 dane ağırlığı 3-4 gr kadardır. 

Verim Özellikleri: Çeşidin ortalama yeşil ot ve kuru ot verimi sırayla 2448.7 kg/da ve 758.8 kg/da'dır. Tohum verimi kıraç şartlarda 10-20 kg/da, sulu koşullarda 30-60 kg/da arasındadır. 

Kalite Özellikleri: Kuru madde (%) 92,64, Ham protein (%) 8,79, Ham lif (%) 27,59, Ham yağ (%) 1,70, NDF (%) 66,06, ADF (%) 38,93 ve NYD 82,5

 Bilgi almak için;

Tel: 0530 355 64 08

Whatsapp: https://wa.me/qr/VVADU6VEUWO7L1

Asilgen Tohumculuk | Her Danesi Asil Tohum