Asilgen Tohumculuk | Her Danesi Asil Tohum
  • TATLICAK 97

TATLICAK 97

Tritikale Tohumu (Triticosecale Wittmack)

Tescil Yılı: 1997

Çeşit Sahibi Kuruluş: Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Tarımsal Özellikleri: Yüksek adaptasyon kabiliyetine sahip bir çeşittir, ülkemizde tüm bölgelerde (kuru ve sulu alanlarda) yetiştirilebilir. Toprak ve iklim yönünden seçici değildir. Kuraklığa dayanımı yüksektir. Tuz ve bor fazlalığına, mikro element noksanlığına, soğuk zararına ve hastalıklara dayanıklı stabil bir çeşit olup her koşulda iyi verim verdiği için beğeni toplamaktadır.

Morfolojik Özellikleri: Tanesi açık kahverengi yarı sert ve orta iri yapıda olup yemlik kalitesi ve ekmeklik karışımı kalitesi iyidir.

Dane Özellikleri: 1000 dane ağırlığı 35 – 41 g’dır.

Verim Özellikleri: Kuru şartlarda dekara 200 – 600 kg, Sulu şartlarda 400 – 750 kg verime sahiptir.

Kalite Özellikleri: Hektolitre ağırlığı 73 – 79kg, Protein ağırlığı %12 – 15 ve Sedimantasyon 26 – 42 ml arasındadır.

Hastalık Durumu: Küllenmeye orta dayanıklı, sarı ve kahverengi pasa dayanıklı, kök hastalıklarına dayanıklıdır.

Yetiştirilmesi ile ilgili tavsiyeler: Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri ile benzer ekolojiye sahip bölgelerde yetiştirilmesi tavsiye edilmektedir. 1 – 15 Ekim tarihleri arasında, ekim derinliği 4 – 5 cm olacak şekilde ayarlanması gerekmektedir. Kullanılacak tohumluk miktarı m2 ye 500 – 550 tane dekara 20 – 22 kg kullanılması gerekmektedir.

 Bilgi almak için;

Tel: 0530 355 64 08

Whatsapp: https://wa.me/qr/VVADU6VEUWO7L1

Asilgen Tohumculuk | Her Danesi Asil Tohum