Asilgen Tohumculuk | Her Danesi Asil Tohum
  • KIRAÇ

KIRAÇ

Otlak Ayrığı Tohumu (Agropyron cristatum)

Tescil Yılı: 2021

Çeşit Sahibi Kuruluş: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 

Tarımsal Özellikler: Otlak ayrığı kurağa ve soğuğa çok dayanıklı, uzun ömürlü bir yem bitkisidir. Yıllık yağışı 250-300 mm olan yerlerde başarı ile yetiştirilir. Otlatmaya çok iyi dayanır. Otunun besleyici ve kaliteli olması nedeniyle iyi bir otlatma bitkisi olarak kabul edilir. 

Morfolojik Özellikler: Bitki boyu iklime göre 50 – 100 cm arasında değişmektedir, çiçek durumu sık başaktır. Bir başakçıkta 4-10 adet çiçek bulunur.

Dane Özellikleri: Tohumları kılçıksız, bin tane ağırlığı 2-3 kg kadardır.

Verim Özellikleri: Dekara yeşil ot verimi 1710.3 ile standart ortalamadan %113,6 daha fazladır. Kuru ot veriminde ise 464,7 ile standart ortalamadan 16,9 daha fazladır. 

Kalite Özellikler: Kuru otunda protein oranı %11.81, NDF değeri %44.75, ADF değeri %35.62, ADL değeri %6.51, NYD ise 127'dir. 

Yetiştirme Önerileri: Dekara 1 kg tohum atılır. İlkbahar ve sonbaharda ekilebilir. Tohumlar 1-2 cm derinliğinde atılmalıdır. Toprak analizine göre tavsiye edilen miktarlar önerilir. 

Çeşide Has Özellikler: Kıraç şartlar için geliştirilmiştir. Çeşit, ot amaçlı ve otlatma amaçlı yalın ve karışım halinde kullanılabilir.  

Bilgi almak için;

Tel: 0530 355 64 08

Whatsapp: https://wa.me/qr/VVADU6VEUWO7L1

Asilgen Tohumculuk | Her Danesi Asil Tohum