Asilgen Tohumculuk | Her Danesi Asil Tohum
  • EMİNBEY

EMİNBEY

Makarnalık Buğday Tohumu (Triticum aestivum)

Tescil Yılı: 2009

Çeşit Sahibi Kuruluş: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Tarımsal Özellikleri: Kış gelişim tabiatında soğuğa ve kışa dayanıklığı iyi yatmaya dayanıklığı yüksek, kardeşlenmesi iyi ve orta erkenci bir çeşittir. Gübreye reaksiyonu iyidir. Tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir.

Morfolojik Özellikleri: Kılçıklı ve beyaz başaklı, başaklar orta uzun, orta sık ve dik bir yapıda, orta boylu ve sağlam saplıdır.

Dane Özellikleri: 1000 dane ağırlığı 38 – 42 g

Verim Özellikleri: Çevre şartlarına ve bakım durumuna bağlı olarak verim düzeyi kurak alanlarda dekara 220 – 370 kg iken sulu şartlarda 350 – 750 kg olmaktadır.

Kalite Özellikleri: Hektolitre ağırlığı 79 – 84 kg, Protein oranı %12,5 – 17,6,

Hastalık Durumu: Sarı ve kara pasa orta hassastır.

Yetiştirilmesi ile ilgili tavsiyeler: İç Anadolu ve Geçit bölgeleri ve benzer yörelerin taban ve yarı taban alanlarında 1 – 15 Ekim tarihleri arasında 4 – 5 cm toprak derinliğine dekara 20 – 22 kg tohum kullanılarak ekim yapılması tavsiye edilmektedir.

 Bilgi almak için;

Tel: 0530 355 64 08

Whatsapp: https://wa.me/qr/VVADU6VEUWO7L1

Asilgen Tohumculuk | Her Danesi Asil Tohum