Asilgen Tohumculuk | Her Danesi Asil Tohum

03 Ağu 2022

Buğday Rastık Hastalığı ile Nasıl Mücadele Edilir?

Tanımı ve Yaşayışı

Buğday rastığı (Ustilago nuda var. tritici Schaf.) hastalık etmeni fungusun meydana getirdiği semptomlar, buğdayın çiçeklenme devresinde görülür. Hastalığa yakalanan daneler, siyah teliospor yığını haline dönüşürler. Teliosporlar dane içerisinde çoğalarak ileri dönemlerde buğday danelerinin çeperini patlatırlar. Sağlam bitki başakları çiçek devresinden sonra olgunluğa giderken, rastık başaklardaki sporlar da çevreye dağılır. Serbest kalan sporlar rüzgâr, yağmur vs. ile buğday başaklarındaki çiçekler üzerine gelirler. Sporlar optimum 20-26 C (5-37 C) ve %60-90 orantılı nem koşullarında çimlenerek misel oluştururlar. Bu miseller tohum taslağını deler ve embriyoya yerleşirler. Bu nedenle enfeksiyon çiçek veya embriyo enfeksiyonu olarak isimlendirilirler. Enfekteli daneler dış görünüşleri ile sağlamlardan ayırt edilmezler. Bu hastalıklı daneler ekildiğinde tohumlar çimlenirken, embriyo içindeki miseller de gelişmeye başlar ve bitki başakları çiçekleneme devresine geldiği zaman, rastık hastalığına yakalan başaklar siyah toz yığını halinde görülürler. Hastalık etmenleri bu şekilde hayat devrelerini tamamlamış olurlar.

Belirtileri

Çiçeklenme devresinde rastık hastalığına yakalanmış başaklar siyahlaşmış görünümleri ile sağlam başaklardan kolayca ayırt edilebilir. Sporların çevreye dağılması ile geride sadece başak ekseni kalır.

Konukçuları

Buğday rastığının başlıca konukçusu buğdaydır. Ayrıca tritikale, çavdar, yabani buğday (Aegilops spp.) ve ayrık (Agropyron spp.) gibi bazı yabani buğdaygiller de enfekte olabilmektedir. Arpa rastık hastalığının konukçuları ise kültür ve yabani arpadır.

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

Sertifikalı tohumlar kullanılmasına özen gösterilmelidir ya da hastalık olmayan alanlardan tohumluk kullanılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Bu hastalığa karşı en etkin mücadele yöntemi tohum ilaçlamasıdır. İlaçla için yönetmelik takip edilmelidir. Bilgi almak için bizi her zaman arayabilirsiniz.

Bilgi almak için;

Tel: 0530 355 64 08

Whatsapp: https://wa.me/qr/VVADU6VEUWO7L1

Bilgi almak için;

Tel: 0530 355 64 08

Whatsapp: https://wa.me/qr/VVADU6VEUWO7L1

Carboxin 75%

WP

150 g/100 kg tohuma

Flutriafol 2.5%

DS

200 g/100 kg tohuma

Tebuconazole 2 %

WS

150 g/l00 kg tohuma

Triadimenol 7.5 %

DS

150 g/100 kg tohuma

Triticonazole 2 %

DS

150 g/100 kg tohuma

Triticonazole 2.5 %

DS

150 g/l00 kg tohuma

Carboxin+Thiram 205+205 g/l

FS

300 ml/100 kg tohuma

Asilgen Tohumculuk | Her Danesi Asil Tohum