Asilgen Tohumculuk | Her Danesi Asil Tohum

14 Ağu 2022

Ayçiçeğinde Tarım Alanlarında Yabancı Ot Kontrolü Nasıl Yapılır?

A)      Arazide Karşılaşılan Yabancı Otlar

a.       Tek Yıllık Yabancı Otlar

                                                               i.      Tek Yıllık Geniş Yapraklılar

Latince Adı (Bilimsel Adı)

Türkçe Adı

Familyası

Amaranthus viridis L.

Yeşil horozibiği

Amaranthaceae

A.retroflexus L.

Kırmızı köklü tilkikuyruğu

Amaranthaceae

Anagallis arvensis L.

Farekulağı

Primulacea

Atriplex patula L.

Kara pazı

Chenopodiaceae

Atriplex laevis C.A. Meyer

Solak karapazı

Chenopodiaceae

Chenopodium albüm L.

Sirken

Chenopodiaceae

C. vulvaria L.

Yatık sirken

Chenopodiaceae

Datura stramonium L.

Şeytan elması

Solanacea

Heliotropium europaeum L.

Bozot

Boraginaceae

Lactuca serriola L.

Dikenli yabani marul

Compositae

Lithospermum officinale L.

Tıbbi taşkesen otu

Boraginaceae

Mercurialis annua L.

Yer fesleğeni

Euphorbiaceae

Portulaca oleracea L.

Semizotu

Portulacaceae

Rannunculus spp.

Düğün çiçeği

Ranunculaceae

Raphanus raphanistrum L.

Yabani turp

Cruciferae

Rapistrum rugosum L. All

Küçük turp

Cruciferae

Erysimum crassipes Fisch&Mey

Kaplan pençesi

Cruciferae

Sinapis arvensis L.

Yabani hardal

Cruciferae

Senecio vulgaris L.

İmam kavuğu

Compositae

Solanum nignum L.

Köpek üzümü

Solanaceae

Tribulus terrestirs L.

Demir dikeni

Zygophyllaceae

 

                                                             ii.      Tek Yıllık Dar Yapraklılar

Latince Adı (Bilimsel Adı)

Türkçe Adı

Familyası

Alopecurus myosuroides Huds.

Tilkikuyruğu

Gramineae

Setaria viridis L. P. B.

Yeşil kirpi darı

Gramineae

S. verticillata L. P. B.

Yapışkan ot

Gramineae

Digitaria sanguinalis L. Scop.

Çatal otu

Gramineae

Echinochloa crus-galli L. Scop.

Darıcan

Gramineae

E.colonum L. Link

Benekli darıcan

Gramineae

 

b.       Çok Yıllık Yabancı Otlar

                                                               i.      Çok Yıllık Geniş Yapraklılar

Latince Adı (Bilimsel Adı)

Türkçe Adı

Familyası

Cirisium arvense L. Scop.

Köygöçüren

Compositae

Convolvulus arvenseis L.

Tarla sarmaşığı

Convolvulaceae

Euphorbia spp.

Sütleğen

Euphorbiaceae

Cardaria draba L. Desv.

Yabani tere

Cruciferea

Solanum dulcamara L.

Odunsu köpek üzümü

Solanaceae

Polygonum convolvulus L.

Sarm. çobandeğneği

Polygonaceae

 

                                                             ii.      Çok Yıllık Dar Yapraklılar

Latince Adı (Bilimsel Adı)

Türkçe Adı

Familyası

Cynodon dactylon L. Pers

Köpekdişi ayrığı

Gramineae

Cyoerus spp.

Topalak

Cyperaceae

Phragmites austrialis (Cav.) Steudel

Kamış

Gramineae

Sorghum halepense L. pers

Kanyaş

Gramineae

 

c.       Parazit Yabancı Otlar

Latince Adı (Bilimsel Adı)

Türkçe Adı

Familyası

Orobanche cernua Loeffl.

Canavarotu

Orobanchaceae

Orobanche cumana Loeffl.

Canavarotu

Orobanchaceae

 

Zarar Şekli ve Ekonomik Önemi

Ayçiçeği tarlalarındaki yabancı otlar, genellikle ayçiçekleri ile aynı zamanda veya sonra çimlenirler. Kültür bitkileri ile su, ışık ve mineral besin maddelerinden faydalanma bakımından bir yarışma bir yarışma halindedirler. Ayçiçeklerinin yabancı otlardan zarar gördükleri zamanın ilk 1-1,5 ay içinde olduğunu göstermiştir. Bu dönem içinde yapılacak mekaniksel veya kimyasal mücadele ürünü güven altında tutmaktadır. Ekili arazide hiç yabancı ot alımı yapılmamış ise zarar tarlada %15-100 arasında değişmektedir.

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

Temiz ve sertifikalı tohumlar kullanılmalıdır. Temiz tohum kullanımı arazide yabancı ot oranını önemli ölçüde azaltmaktadır.  Sürümden sonra gelişen yabancı otlar ise, kültivatör, tırmık, kazayağı gibi aletler ile işlenerek araziden uzaklaştırılmalıdır. Yabancı otların olduğu arazilerde toprak tavında sürülerek yabancı otların temizlenmesi gerekmektedir. Bu işlem aynı zamanda arazinin de verimi arttırmaktadır. Tarlaya üst üste aynı bitkinin ekilmesi toprak yapısını bozacağı ve belirli otların sürekli çıkmasına neden oldugu için münavebe sistemine gidilmesi gerekmektedir.

Mekanik Mücadele Yöntemi

Bu işlemde arazide ayçiçeklerin 3-4 yaprak halinde iken çapa yapılarak hem arazideki fazla olan bitkilerin teklenmesini hem de yabancı otların uzaklaştırılmasını sağlamaktadır.

Kimyasal Mücadele

Kullanılacak olan ilaçlar için ekim öncesi, çıkış öncesi ve çıkış sonrası olmak üzere üç defa ilaçlama yapılabilir. İlaçlama yapılmadan önce toprak tavının olmasına ve hava sıcaklıklarının 25C civarında olmasına dikkat edilmelidir. Kullanılacak olan ilaçlar için yönetmelik takip edilmelidir. Bilgi almak için bizi her zaman arayabilirsiniz.

Alachlor 480 g/l

EC         

520-730 ml/dekar ekim öncesi/ekım sonrası çıkış öncesi

Butralin 480 g/l

EC                      

750 ml/dekar ekim sonrası, çıkış öncesi)

EPTC 840 g/l

EC

500 ml/dekar (ekim öncesi)

Haloxyfob ethoxyethylester 125 g/l

EC

100 ml/dekar (çıkış sonrası)

Linuron 47.5 %

WP

250 g/dekar (ekim sonrası)

Fluazifop-P-Butyl 1125 g/l

EC

100 ml/dekar (çıkış sonrası)

Flurochloridone 250 g/l

EC                      

300 ml/dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi)

lmazamethabenz-MethyI 250 g/l

EC

150 ml/dekar (çıkış sonrası)

Methabenzthiazuron 70 %

WP

300 g/dekar (ekim sonrası)

Monolinuron+Linuron 23.75+23.75 %

WP

200 g/dekar (ekim sonrası)

Oxyfluorfen 240 g/l

EC                       

100 ml/dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi)

Pendimethalin 330 g/l

EL

500 ml/dekar (ekim sonrası)

Prometryne 80 %

WP                    

200-300 g/dekar (ekim sonrası)

Prometryne 500 g/l

FW

300 ml/dekar (ekım sonrası)

Quizatofop-P-Ethyl 50 g/l

EC

100 ml/dekar (çıkış sonrası)

Terbutryne 80%

WP                                   

 200-300 g/dekar (ekim sonrası)

Trifluralin 480 g/l

EC

200 ml/dekar (ekim sonrası)

Aclonifen 600 g/l

SC                

200-300 ml/dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi)

Fenoxaprop Ethyl 120 g/l

EC

100 ml/dekar (çıkış sonrası)

Trifluralin 240 g/l

EL

200 ml/dekar (ekim sorırası)

Acetochlor 847.8 g/l

EL

200 ml/dekar (çıkış sonrası)

 

Bilgi almak için;

Tel: 0530 355 64 08

Whatsapp: https://wa.me/qr/VVADU6VEUWO7L1

Asilgen Tohumculuk | Her Danesi Asil Tohum