Asilgen Tohumculuk | Her Danesi Asil Tohum

04 Ağu 2022

Yem Bitkilerinin Önemi?

Yem bitkileri, hayvan yemi olarak yetiştirilen, ancak bunun yanında toprak ve suyu muhafaza etme, ekim nöbeti içerisinde kendinden sonra gelen ürünlerin verimlerini artırma özellikleri taşıyan, doğrudan doğruya veya sonradan yedirilmek üzere hasat edilerek kurutulan veya silaj yapılan bitkilerdir. Kaba yem olarak tanımlanan bitkiler hayvan yetiştiriciliğinde en ucuz besin kaynağıdır. Hayvanların mide mikroflorasında için lüzumlu besin maddelerini içermektedir. Mineral ve vitamin kaynağı olmaları nedeniyle hayvanların verim ve üreme performanslarını etkiler. Yem bitkilerinin yem olma niteliğinin yanında daha birçok faydası vardır. Tarımsal üretimin esas kaynağı olan toprağın yerinde tutulması sağlamaktadır yani erozyonun önüne geçmektedir. Özellikle baklagiller familyasından olan ve ZOBAR MİX ürününde içinde bulunan Fiğ (Vİcia sativa) gibi yem bitkileri, köklerinde oluşturdukları boncuk şeklindeki yumrucuklar içerisinde barındırdıkları bakteriler vasıtasıyla, havanın serbest azotunu toprağa aktararak tarımsal üretim yapılan arazi için oldukça yararlı bir gübreleme yaparlar. Aynı zamanda toprağın derin tabakalarında çözünmez halde bulunan bazı besin elementlerin (fosfor gibi) çözündürüp, toprağın üst tabakalarına taşıyarak kendinden sonraki gelecek ürün için hazır hale getirir. Başka yabancı otların gelişmesine müsaade etmezler. Böylece girmiş oldukları ekim nöbeti sistemi (münavebe) içerisinde toprak verimliliğini artırarak kendinden sonra gelen ürünün hemen verimini fazla miktarda artmasına hem de kaliteli ve lezzetli ürünlerin üretilmesine imkân sağlar.

Buğdaygil ve baklagil yem bitkileri ekildikleri topraklarda yalnız verimli hale getirmekle kalmazlar. Aynı zamanda bol miktarda bırakmış oldukları kök ve toprak üstü artıklar ile toprağın organik madde yönünden zenginleşmesi ise, özellikle yağışı az olan yerlerde çok önemli husus olan toprağın su tutma ve besin maddeleri kapasitesini artırır. Hayvan varlığı bakımından Türkiye’nin AB içerisinde önde gelen bir ülke olmasına rağmen hayvansa üretim bakımından sonuncu sırlarda yer almaktadır. Hayvansal üretim yapılan alanlarda hayvansal verimlerin fazla olması için iyi kaba yemler ile beslenmesi gerekmektedir. Bu nedenle ZOBAR MİX kaba yemi hayvansal üretim yapılan alanlarda yüksek kalite ve verim sağlamaktadır. ZOBAR MİX in içerisinde Macar fiğ(Vicia pannocia CRANTZ), Kışlık Buğday(Triticum aestivum), Kışlık Yulaf(Avena) ve Kışlık Yem Bezelyesi(Pisum sativum spp. arvense L.) vardır, hayvanlar severek tüketmekte ve verimlerinin iki kat arttırmaktadır. Hayvanların fazla miktarda kaba yem yemeleri değil yemiş oldukları kaba yemin kalitesi önemlidir.  ZOBAR MİX ile hayvanların severek tüketeceği kaba yem temin edilmiş olacaktır.

Bilgi almak için;

Tel: 0530 355 64 08

Whatsapp: https://wa.me/qr/VVADU6VEUWO7L1

Asilgen Tohumculuk | Her Danesi Asil Tohum