Asilgen Tohumculuk | Her Danesi Asil Tohum

04 Ağu 2022

Kaba Yem İçin Kışlık Yem Bezelyesi Tarımı Nasıl Yapılır?

Yem bezelyesi (Pisum sativum ssp. L.) dane, saman ve otundan yararlanılan tek yıllık bir baklagil yem bitkisidir. Yüksek protein ve yem değeri nedeniyle tüm çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılabilir. Diğer yandan yeşil gübre olarak organik madde ve köklerindeki yaşayan bakteriler vasıtasıyla toprağı azot yönünden zenginleştirir. Ilıman bölgelerde kışlık olarak ekilebilir ve yeterli yağış alan bölgelerde sulama yapılmadan yetiştirilebilir. Yem bezelyesi baklalar oluştuğu veya oluşmadan da hasat edilip taze ot, kuru ot veya silaj yapılarak hayvanlara verilebilir. Yem bezelyesi tek başına ekildiği gibi diğer buğdaygiller ile karışım olarak da ekimi yapılabilir. ZOBAR MİX yem bezelyesinin karşım olarak ekimi yapılan ve en verimli ve yüksek kalitede bir hayvan kaba yemi elde edilmesini sağlayan karışımdır. Kuru otunda %15-20 oranında protein vardır. ZOBAR MİX halinde karışım olarak ekim yapıldığında hayvanlarda şişme yapmadan beslenmesini sağlamaktadır. Yem bezelyesi -8 C ye kadar soğuğa dayanmaktadır ancak kurağa ve sıcağa toleransı azdır. Toprak seçiciliği olmasa da nemli, su tutma kapasitesi yüksek ve fosfor ile kireç içeren nötr toprakları severler.

Ekim

Yem bezelyesi ılıman bölgelerde kışa girmeden serin bölgelerde baharda ekimi yapılabilir. Yeşil ve kuru ot ekimi için dekara mibzer ile 10-15 kg serpme olarak ekimi yapılacak ise 15-20 kg arasında ekimi yapılabilir. Arpa(Hordeum vulgare L.), yulaf(Avena sativa L.), buğday(Triticum aestivum) ve tritikale(Triticosecale wittmack) gibi ürünlerle birlikte ekim yapılacaksa oranlarını iyi bir şeklide ayarlanması gerekmektedir. ZOBAR MİX de bu oran çok iyi ayarlanmış ve birbirlerini baskılamadan gelişmeleri sağlanmaktadır. Karışık ekimlerde verim daha da artmaktadır.

Gübreleme

Yem bezelyesi diğer baklagillerde olduğu gibi köklerinde yaşayan bakteriler vasıtasıyla toprağa havanın serbest azotunu bağlarlar. Genelde dekara 3-11 kg arasında toprağa azot bağlamaktadır. Kendinden sonraki bitkiye 3-5 kg/da azotlu gübrelemeden tasarruf sağlarlar. Yine de ekim sırasında toprağa 2-5 kg/da azot verilmesi güçlü bir çıkış sağlar. Toprak analizine göre fakir ve sulu alanlarda 5-10 kg/da arasında fosfor verilmesi tavsiye edilir.

Sulama

Ilıman bölgede, sonbahar aylarında ekimi yapılan yem bezelyelerinin sulamasına gerek duyulmaz. Kıraç ve kurak bölgelerde verilecek su ise verim artışı sağlar. Sulanan bölgelerde yeşil ot verimi dekara 4 tona kadar çıkabilir. Kışlık ekimlerde sonbahar ayında çıkıştan sonra çinkolu gübreleme yapılarak kış soğuk zararına karşı dayanımını artırırlar.

Hasat

Yem bezelyesi silajlık olarak ekim yapılacak ise en uygun hasat zamanı, bitkinin çiçeklenme oranın %10-20 arasında olduğu dönemdir. Paketleme yapılmadan önce yem bezelyesinin kuru madde oranın %25’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.

Bilgi almak için;

Tel: 0530 355 64 08

Whatsapp: https://wa.me/qr/VVADU6VEUWO7L1

Asilgen Tohumculuk | Her Danesi Asil Tohum