Asilgen Tohumculuk | Her Danesi Asil Tohum
Kurumsal

Biz Kimiz?

Türk tarımına ve Türk çiftçisine hizmet vermek amacıyla Konya’da kurulan Asilgen Tohumculuk olarak, nesilden nesle aktardığımız engin tecrübelerimiz ışığında üretimimizi sürdürüyoruz. Her biri alanlarında uzman ziraat mühendislerimizin özverili çalışmalarıyla birlikte yem bitkileri, tarla bitkileri, endüstri bitkileri ve çayır-mera tohumlarının üretimi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Yalnızca üretimle sınırlı kalmayıp; Türk tarımına katkı sağlayabilmek amacıyla yeni tohum çeşitlerinin keşfi için yoğun Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyoruz.  


Asilgen Tohumculuk | Her Danesi Asil Tohum