Asilgen Tohumculuk | Her Danesi Asil Tohum
  • ZOBAR MİX 4 Karışım Yem Bitkisi
  • ZOBAR MİX 4 Karışım Yem Bitkisi
  • ZOBAR MİX 4 Karışım Yem Bitkisi
  • ZOBAR MİX 4 Karışım Yem Bitkisi
  • ZOBAR MİX 4 Karışım Yem Bitkisi
  • ZOBAR MİX 4 Karışım Yem Bitkisi
  • ZOBAR MİX 4 Karışım Yem Bitkisi

ZOBAR MİX 4 Karışım Yem Bitkisi

Dörtlü Kaba Yem Tohumu Karışımı

Yemler içeriklerinde bulundurdukları besin maddelerinin konsantrasyonuna göre değer kazanırlar. Sindirilebilir besin maddeleri içeren, selüloz oranı % 18-20'den yüksek yemlere “ KABA YEM” denir. Hayvanlara doygunluk vermek, işkembeyi çalıştırmak ve geviş getirmek için gerekli olan kaba yemler ekonomik ve sağlıklı bir beslenmenin temel anahtarıdır. Kalitesine bağlı olmakla birlikte çoğunlukla hayvanların enerji, protein, vitamin ve mineral ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü kapsar.

Rasyon hazırlanırken temel olarak kaba yemler esas alınıp kesif yemin bileşiminin kaba yemin özelliğine göre belirlenmesi gerekir. Bu nedenle karışımın oranları belirlenirken birçok araştırmalar yapılmıştır, yapılan araştırmalar sonucunda %70 oranda baklagiller ve %30 oranda buğdaygiller olacak şekilde en uygun karışım oranı tespit edilmiştir. 

En iyi verimin elde edilmesi için Zobar Mix 'in dekara 16-20 kilogram olacak şekilde ekilmesi gerekmektedir. Kışlık ve yazlık olarak ekilebilmektedir. Kışlık ekim için en uygun aylar Ekim ve Kasım aylarıdır, ancak en geç ekim devamlı kıştan 6 hafta önce yapılmalıdır. Baharlık ekim ise Mart'ın sonun kadar yapılabilir. 

Ekim yapıldıktan sonra yağış olmaz ise mutlaka çıkış suyu verilmelidir. Toprak analizi dikkate alınmak şartıyla ekimle birlikte dekara 15-20 kg DAP verilmelidir. Şubat veya Mart ayında dekara 15-20 kg ÜRE yada Amonyum Sülfat gübresi verilmelidir.  Yağışlar yeterli olmaz ise Nisan-Mayıs aylarında sulama yapılmalıdır. 

Zobar Mix karışımı kuru ot ve silaj olarak hasat edilebilmektedir. Dekara ortalama kuru ot verimi 800-1500 kg arasındadır. Protein oranı %18 civarındadır. Ürün silaj yapılacaksa hasat edilen arazide 1 gün bekletilerek soldurulmalıdır. Kuru madde oranı %35 olduğu dönemde direk silaj yapılmalıdır. Dekara ortalama silaj verimi 4-5 ton arasındadır. 

 Bilgi almak için;

Tel: 0530 355 64 08

Whatsapp: https://wa.me/qr/VVADU6VEUWO7L1

Asilgen Tohumculuk | Her Danesi Asil Tohum